Valsts valodas diena Salienā

  1. maijs ir Valsts valodas diena, tā tika aizsākta 2012. gadā ar mērķi radošā un mūsdienīgā veidā svinēt to, ka mūsu valsts valoda ir latviešu valoda. Kā svinību datums izvēlēts 13. maijs, jo šajā dienā pirms 185 gadiem dzimis jaunlatvietis, nacionālās valodniecības pamatlicējs, publicists, atdzejotājs, filologs, literārās valodas attīstītājs un jaunvārdu ieviesējs Juris Alunāns. Šogad sesto gadu pēc kārtas Rakstniecības un mūzikas muzejs un tā draugi visā Latvijā aicina svinēt Valsts valodas dienu ar akciju “Valoda uz trotuāra”.
  1. maijā Salienas pagasta bibliotēka organizēja pasākumu un no plkst. 11.00 Salienas vidusskolas bērni piedalījās šai akcijā un izgāja no savām klases telpām piepildīt ar sava iemīļotā novadnieka ornitologa un rakstnieka  K.Griguļa prozas rindām skolas pagalmu.