Vakances

Vokālā ansambļa vadītāja vakance

 

Pamatpienākumi:

–          organizēt un vadīt kolektīva darbu;

–          rūpēties par kolektīva sastāvu, jaunu dalībnieku uzņemšanu un radošo izaugsmi;

–          veikt regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš sastādīta grafika;

–          plānot kolektīva  organizatorisko un māksliniecisko darbību;

–          nodrošināt  augstvērtīgu  kolektīva  radošās darbības līmeni;

–          izstrādāt  kolektīva  gada darba plānu, budžeta pieprasījumu un iesniegt tiešajam vadītājam noteiktajā termiņā;

–          plānot un īstenot kolektīva radošo dzīvi  un koncertdarbību: nodrošināt kolektīva dalību  pagasta, novada svētkos, skatēs, konkursos, festivālos, Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos u.c., organizēt kolektīva pārstāvniecību  valsts un starptautiskajos pasākumos; sastādīt  un iestudēt koncertprogrammas;

–          sagatavot, uzkrāt  un izplatīt informāciju  par kolektīva darbību;

–          apmeklēt novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju seminārus un sanāksmes.

 

Pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība:

–          augstākā vai vidējā profesionālā izglītība (mūzikas jomā)

–          pastāvīga zināšanu papildināšana

 

Nepieciešamā pieredze:

Vēlama darba pieredze amatiermākslas kolektīva vadīšanā.

Darba laiks: 10 stundas nedēļā

Darba līgums: Uz nenoteiktu laiku

 

Slodze: Nepilna (0,25 likme)

Alga: no    143,75 euro

 

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt elektroniski uz e-pastu parvalde@saliena.lv vai pa pastu pēc adreses: Salienas pagasta pārvalde Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5469  līdz 2019. gada  23. janvārim.

 

Tālrunis uzziņām

Salienas pagasta kultūras nama vadītāja Jūlija Keiviša 20040144, e-pasts kultura@saliena.lv