Sadarbība ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.

Kā katru gadu, arī 2009.gadā, Salienas pagasta padome sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru 1.pusgadā organizē darba vietas bezdarbiniekiem (reģstrētiem Nodarbinātības Valsts aģentūrā un esošiem uzskaitē ne mazāk kā 1 gadu)—–

Saskaņā ar līgumu ir organizētas 2 darba vietas februārī, 2 darba vietas martā, 4 darba vietas aprīlī, 4 darba vietas maijā, 4 darba vietas jūnijā.
Reģistrētajiem bezdarbniekiem, kuri vēlas būt nodarbināti algotajos sabiedriskajos darbos, pēc informācijas nepieciešams griezties pie sociālās darbinieces T.Babinas.