Bibliotēkas stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

Datums: 24.01.2018
Laiks: 13:00 - 14:30
Vieta: Salienas pagasta bibliotēka
Atbildīgais: Irēna Avlasina