Par Daugavpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Salienas pagasta teritorijā

  1. Daugavpils novada dome ar 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.1344 ir noteikusi dzīvojamo telpu īres maksu —– Salienas pagasta teritorijā:
    • Dzīvojamās mājās Centrāles iela 13 un Centrāles iela 17 – Ls 0,06 par 1 kvadrātmetru mēnesī;
    • Dzīvojamās mājās Centrāles iela 15, Centrāles 23 un Faļtopi “Ieviņas” – Ls 0,11 par 1 kvadrātmetru mēnesī;
    • DZīvojamās mājās “Turaidas” un “Eglāji” – Ls 0,07 par 1 kvadrātmetru mēnesī.
  2. Noteikt, ka īres maksa tiek samazināta par Ls 0,01, ja dzīvojamā telpa tiek izīrēta personām, kurām pašvaldības pienākums ir sniegt likumā paredzētajā kārtībā palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
  3. Ires maksa stājas spēkā 2010.gada 10.novembrī.