Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Salienas pagasta Salienas ciemā. Ūdensvada izbūve (2.kārta)

Izsludināts: 2015.03.03
Identifikācijas numurs: SPP 2015/2
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2015/2
CPV kods: 45231300-8 – Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.03.2015. plkst.11.00.
Kontaktpersona: Iepirkuma priekšmets – Rišards Jermaļonoks – 29187651.

Iepirkuma procedūra – Jāzeps Valters – 26367615.

Dokumentācija: DA_Formas_Saliena

DOP_2

DOP-PR

DOP_3

DOP_1
DOP_5
DOP_4
UKT-11
UKT-10
UKT-6-7
UKT-12
UKT-14
UKT-15
UKT-13
UKT-3
UKT-1
PR-Saliena
UKT-2
UKT-4-5
UKT-8
Specifikacija-saliena
UKT-9
piel_grafiks_udens
saliena_udens

Atbildes uz jautājumiem: SIA “APOLA-D” lūdz sniegt skaidrojumu par nolikuma 3.2.3.2.punkta prasībām (attiecībā uz būvdarbu vadītāja augstāko izglītību) pamatotību iepirkuma ietvaros un atbilstību normatīvo aktu regulējumam. Un sniegt atbildi, vai pretendents ir tiesīgs piedāvāt iepirkuma procedūras ietvaros būvdarbu vadītāju, kuram ir vidējā profesionālā izglītība un atbilstošs būvprakses sertifikāts, kā arī pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvdarbu vadīšanā?

Iepirkumu komisijas atbilde: pateicamies par Jūsu uzdoto jautājumu. Tiešām nolikumā ir konstatēta tehniska kļūda. 3.2.3.2.punkta 1.sadaļa ir traktējama, kā “būvdarbu vadītājs vēlams ar augstākās izglītības diplomu (un tā tālāk tekstā). Protams, būvdarbu vadītājs, kurš atbilst Būvniecības likuma pārejas noteikumu 3.punktam, atbilst mūsu nolikuma prasībām.

SIA “Daugavpils būvmehanizācija” jautājums: nolikuma 10.10.3. un 1.10.9.punktos ir minēts, ka piedāvājumā ir nepieciešams iekļaut piedāvājuma nodrošinājumu, bet nav norādes uz tā apmēru. Vai Piedāvājuma nodrošinājumu ir nepieciešams iesniegt un kādā apmērā?”

Iepirkumu komisijas atbilde: tā kā iepirkums notiek saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2.Punktu (mazais iepirkums), Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

Uzvarētāja nosaukums: SIA “RIO”
Uzvarētāja apraksts: nosleguma_protokols
Uzvarētāja cena: 30549,26
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 03.03.2015.