Degvielas piegāde Salienas pagasta pārvaldei

Izsludināts: 2017.05.22
Identifikācijas numurs: SPP 2017/3
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

degviela_2017

 

1. Līdz kuram datumam ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš?

Atbilde: Nolikumā ir pieļautas tehniska kļūda. Piedāvajumu iesniegsanas termiņš ir 2017.gada 05.jūnija plkst.11.00.

2. Kāds ir jānosaka iesniegtā piedāvajuma derīguma termiņš?

Atbilde: iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža.

 

Lemums_iepirkums_Saliena-degviela