“Dzejas dienas Salienas pagastā”

Jau vairāk kā piecdesmit gadus rudenī Latvijā atzīmē Dzejas dienas. Šogad organizatori tām devuši saukli “Dzeja pavedina” un aicina uzdrošināties, atklāt un izzināt sevi, ķermeni, pasauli, cilvēkus mums līdzās, paskatīties uz pasauli caur poētisma prizmu un svētkus svinēt visā Latvijā. Dzeja pavedina un katram ir savs dzejolis. Salienas pagasta bibliotēka, kopā ar Salienas vidusskolu organizēja ikgadējās tikšanās ar vietējiem dzejniekiem. 2016.gada 09. septembrī plkst. 11.00 Salienas Kultūras namā Salienas pagasta un kaimiņu Vecsalienas pagasta iedzīvotāji un bērni tikās ar dzejniecēm Ludmilu Idzāni un Tatjanu Aleksejevu. Viņu lasījumi atskanēja bērnu auditorijai, kā ari neatstāja vienaldzīgu nevienu. Literatūras izstāde “Dzejiskais septembris” un ziedu izstāde “Rudens brīnumi” izkrāšņoja šo pasākumu.