Bibliotēkas jubileja

Salienas pagasta bibliotēka nosvinēja 65 gadu jubileju

Bez svētkiem nedzīvosim –

Mums vajadzīgs ir prieks.

Lai sava ikdiena

Mums nekļūst ienaidnieks.

Bez svētkiem nedzīvosim,

Bez tiem viss drūms un tukšs.

Sev sirdī gaismu degsim

Un citam , lai nav tumšs.

Bez svētkiem nedzīvosim-

Tie dzīvei spēku lies.

Ja svētkus sarīkosim

Tad svētkus svinēt ies

1.decembrī pēcpusdienā Salienas Kultūras nama zālē noritēja Salienas pagasta bibliotēkas 65 gadu jubilejas svinības. Tā bija ļoti nozīmīga diena vietējai sabiedrībai – skolai, pagasta pārvaldei, kultūras namam, bibliotēkas lasītājiem, pagasta iedzīvotājiem.

 

Bibliotēka saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu, ziedu, dāvanu un laba vēlējumu. Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks savā uzrunā uzsvēra, ka „šodien vislielākos svētkus svin salienieši, kas lasa grāmatas”. Sveicēju pulkā bija arī Salienas vidusskolas direktore Antoņina Redkova, kultūras nama vadītaja ar senioru ansambli “Melodija”, pagasta iedzīvotāja, bibliotekāre Jeļena Cālīte un daudzi vietējie iedzīvotāji.

Pasākuma laikā bibliotēkas vadītāja Irēna Avlasina pateicās bibliotēkas bijušajai vadītājai : Larisai Konošonokai arī čaklākajiem lasītājiem un palīgiem:  Rišardam Jermaļonokam, Antoninai Redkovai, Zofijai Jakovļevai, Annai Petrovai,  Broņislavai Tukānei, Marijai Maračinskienei, Oksanai Parfjonovai, Annai Saranei, Allai Lebedjokai, Antoninai Jermolajevai, kā arī ikvienam, kas palīdzēja rīkot jubilejas pasākumu un atbalsta to arī ikdienā.

Skatītāji bija sajūsmināti par jubilejas koncertu, kurā uzstājās Daugavpils dzejnieks, komponists un savu dziesmu izpildītājs Anatolijs Gallers.

Pasākuma noslēgumā ciemiņi tika aicināti pie tējas tasītes ar svētku torti.

Svētki ir sirsnīgi nosvinēti. Šogad bibliotēka  akreditēta un pilna jaunām domām par tuvāko nākotni kā ari domājot par šodienu – bibliotēka ar savu potenciālu: ar tajā esošajiem iespieddarbu krājumiem, ar uz vietas pieejamo, kā arī ar bibliotēkas starpniecību iegūstamo informāciju, ar tās izmantojamajām tehnoloģiskajām iekārtām, veic svarīgu misiju – sabiedrības izglītības, kultūras, sociālo un informacionālo vajadzību apmierināšanu. Bibliotēka ir starpnieks starp uzkrātajām zināšanām, informāciju, informācijas tehnoloģijām un bibliotēkas apmeklētājiem. Tas ir svarīgi mūsu līdzcilvēkiem!