Bibliotekāra stunda “Vasarā lasām ar prieku!”

Bērnu literatūra, izraisot pārdzīvojumu, aizraujot lasītāju, sniedzot ierosmi dvēselei, vienlaikus ir arī pasaules apguves skola, kurā mācās ne tikai skatīties, bet arī ieraudzīt, ne tikai klausīties, bet arī sadzirdēt, sajust pasauli un sevi kā tās daļu. Bērnu ārsts Artis Žeigurs ir teicis : „Lai bērns kļūtu par prasmīgu un aizrautīgu lasītāju, labākais, ko jūs varat darīt ir kopīgi skaļi lasīt. Atvēliet kopīgai lasīšanai katru dienu vismaz 10 minūtes. Izvēlieties dažādas grāmatas. Pacietība un regularitāte darīs brīnumus.”

“Vasarā lasām ar prieku!” – ar šo nosaukumu 24.maijā plkst. 12.10 Salienas pagasta bibliotēkā notika bibliotekāra stunda. Sākumklašu skolēni minēja literatūras mīklas, daži no  viņiem uz 10 minūtītēm kļuva par bibliotēkas darbiniekiem, lai piedāvātu  saviem draugiem labāko grāmatiņu. Bērni tēloja pasaku varoņus.

Lasīšana ir nozīmīgs veids, kā veicināt bērna intelektuālo un emocionālo attīstību. Mēs lasām. Un jūs?