Bibliotekāra stunda “Datu bāzes bibliotēkā”

08. februārī plkst. 11.10 Salienas pagasta bibliotēkā notika bibliotekāra stunda “Datu bāzes bibliotēkā”. Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar lielāko Latvijas enciklopēdisko uzziņu datubāzi – Letonika.lv. Portāls nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, attēliem, kartēm, audio un video ierakstiem latviešu valodā. Letonikā ir iekļauti latviešu klasiķu darbu pilnteksti, kurus var izmantot latviešu valodas un literatūras mācībām. Bērni iepazīstināti ar dati bāzi Lursoft, LNB digitālās bibliotēkas grāmatu portālu un Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogu.

Nobeigumā skolēniem tika piedāvāti praktiskie uzdevumi, izmantojot datubāzes un kopkataloga  sniegtās iespējas