Bibliotekārā stunda “Bibliotēkas diena dzīvē”

Šonedēļ visā Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa ( 18.-24.aprīlī ). Ik gadu Bibliotēku nedēļai ir savs vadmotīvs un 2016. gadā tas ir – “Attiecības, sadarbība, kopiena”. Ir tāda neparasta nedēļa, kuras ietvaros bibliotekāri dalās ar savas ikdienas gaitām. Daļa bibliotekāru tvīto, citi raksta tīmekļa dienasgrāmatu jeb blogu, vēl citi iemūžina savu dienu fotogrāfijās vai video. Bet pats galvenais ir tas, ka šīs nedēļas ietvaros bibliotekāri savstarpēji satuvinās – viņiem ir iespēja dalīties savās pārdomās, iepazīties ar citu bibliotekāru ikdienu, kā arī atklāt savas profesijas “noslēpumus” topošajiem bibliotēku un informācijas speciālistiem, bez tam arī bibliotēku apmeklētājiem rodas pilnīgāks priekšstats par to, ko tad bibliotekārs īsti dara. 21.aprīlī Salienas pagasta bibliotēkā notika bibliotekārā stunda “Bibliotēkas diena dzīvē”. 7.kl skolēni uzzināja ko dara bibliotekārs katru dienu un konkrēti palīdzēja izpildīt kadu darbību. Bērni arī lietoja datoru, printeri kā arī dažādas datorprogrammas un datubāzes (piemēram, izmantoja bibliotēku sistēmu ALISE, novada kopkatalogu, datubāzi Letonika).