Bibliotēka

 

Salienas pagasta bibliotēka

 

 

SAM_1365

AKTUĀLA  INFORMĀCIJA

Salienas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas iestāde, kur var izmantot bezmaksas pakalpojumus jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas. Bibliotēku finansē Salienas pagasta pārvalde.

Bibliotēkā ir bērnu fonds, kur ir skaistas krāsainās grāmatas. Dažāda vecuma bērniem pašiem patīk aplūkot un izvēlēties grāmatas. Bibliotēka aprīkota ar bērnu stūrīti. Bērni var rotaļļaties, spēlēt galda spēles, zīmēt, bet vecāki var mierīgi izvēlēties grāmatu un pastrādāt datorā.

Grāmatu fonds pieaugušiem tiek komplektēts ņemot vērā lasītāju velmes.

Cien.lasītāji! Ja jūs jau esat izlasījuši visas grāmatas mājās un gribat atrast kādu ļoti aizraujošu grāmatu, tad bibliotēka piedāvā jums tādu iespēju – iepazīties ar jaunu grāmatu piedāvājumu “Nāc! Mums ir ko lasīt!”.

Bibliotēka piedāvā :

 • brīvpieejas grāmatu krājums
 • 15 nosaukumu periodiskie izdevumi
 • 4 datorizētas lietotāju darba vietas
 • bezmaksas pieeja interneta resursiem
 • bezmaksas multifunkcionālo iekārtu pakalpojumi (kopēšana, drukāšana, skenēšana)
 • datu bāzes Letonika, News.lv
 • bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām
 • novadpētniecības materiāli un pastāvīgas novadpētniecības izstādes
 • SBA pakalpojumu sniegšana
 • lasīšanu un grāmatu popularizējošie pasākumi
 • ekskursijas

Bibliotēkā visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Ja zināt, kāda grāmata Jums nepieciešama, Jūs varat ieskatīties elektroniskajā katalogā un pārliecināties, ka tāda ir Salienas pagasta bibliotēkā. Atvērt mājas lapu http://naujene.biblioteka.lv/alise/   Lai veicas!

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Adrese: Centrāles iela 22, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils nov., LV-5469

Vadītājs:  Irēna Avlasina

Kontakttālrunis: 65475309

E-pasts: biblioteka@saliena.lv

irena_avlasina@inbox.lv

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama: www.saliena.lv ; www.kulturaskarte.lv

 

Bibliotēka atvērta lietotājiem:

Pirmdiena  8:00 –  17:00
Otrdiena  8:00 –  17:00
Trešdiena  8:00 –  17:00
Ceturtdiena  8:00 –  17:00
Piektdiena  8:00 –  17:00
Sestdiena Svētdiena Brīvdienas
Pārtraukums 12.00 – 13.00

bibliotekara_stundas_2018

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas reglaments

saliena_2016_teksta-parskats

 

Salienas pagasta bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2003.gada 13.oktobrī.
Bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr.89.
Bibliotēku reģistra numurs BLB0089.

Salienas pagasta bibliotēka akreditēta 2016.gada 14.decembrī, bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes statuss. Izsniegta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 676 A.

Salienas bibliotēka dibināta 1951.g. No 1995.g. pagasta bibliotēkai pieder telpas jaunajā kultūras nama ēkā. 2001.gadā Salienas pagasta bibliotēka apvienojās ar Lielbornes bibliotēku un šodien pagastā ir viena – Salienas pagasta bibliotēka.

Statistiskie rādītāji:

2015 2016 2017
Lietotāji 228 222 209
Apmeklējumi 5264 5018 5007
Izsniegums 7413 6724 6079
Krājums 4168 4049 4162