Atpūtas vakars Senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

ATPŪTAS VAKARS SALIENĀ

2016.gada 20.maijā Salienas kultūras namā notika ikgadējais atpūtas vakars Senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Katru gadu tas tradicionāli notiek maija beigās, kad galvenie stādīšanas un sēšanas darbi ir pabeigti un ir laiks nedaudz atpūsties.

Savā uzrunā pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks pateicās pagasta senioriem par neizsīkstošo enerģiju, aktivitāti. Īpaša pateicība tika izteikta: Hionijai Lavreckai – par ieguldījumu skolēnu audzināšanā, par dalību vokālajā ansambli, par māksliniecisko talantu un personālizstādes organizēšanu, Monikai Juhņevičai un Lidijai Latkovskai – par dalību vokālajā ansamblī, Annai Petrovai – par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, Terēzijai Ūdrei – par garīgo vērtību popularizēšanu pagastā, kā arī apsveica viņu lielajā dzīves jubilejā.

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova uzrunā pateicās salieniešiem par aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, kā arī par ģimenes pavarda saglabāšanu.

Svētku programmu pasākuma viesiem  sarīkoja Krievu nama vokālais ansamblis “Vdohnoveņije”,  Lauces pagasta vokālais ansamblis “Harmonija”, Salienas pagasta vokālais ansamblis “Melodija”, Annas Bohānes deju kopa, Sergejs Pimanovs un Staņislavs Grabļevskis.  Sporta atpūtas brīžus sarīkoja sporta spēļu vadītājs Vladimirs Bohāns.

Pasākums noritēja līksmā svinīgā gaisotnē.