Aizgavēņa svētki (Масленица) Salienā

2011.gada 02.martā Salienas pagasta Salienas ciemā notika lieli svētki.—–

Salienas pagastā plaši tika atzīmēti Aizgavēņa svētki. Kopš 20 gadsimta 80-o gadu sākuma šie svētki pagastā tik plaši netika atzīmēti. Un lūk, tradīcijas atjaunojas. Aktīvus svētku sagatavošanas darbus veica jaunā kultūras nama vadītāja Tatjana Čumikova. Skola, pagasta aktīvisti ar Salienas pagasta pārvaldes atbalstu, veica visus nepieciešamos pasākumus svētku sagatavošanai. Visas ieceres tika realizētas dzīvē ar pastāvīgu pagasta pārvaldes vadītāja, Rišarda Jermaļonoka, atbalstu.
Pasākuma dalībnieki un viesi bija Lauceses pagasta vokālais ansamblis “Harmonija”, Skrudalienas pamatskolas skolēni un skolotāji, un paši Salienas pagasta iedzīvotāji. Galvenie svēktu entuziasti un līksmotāji bija Salienas vidusskolas skolēni un skolotāji. Pasākuma laikā notika teatralizēts priekšnesums skolotājas Fainas Semjonovas vadībā.
“Paspēlēsim, paēdīsim pankūkas, paklausīsimies jautras dziesmas. Atnāciet, nenožēlosiet, par pieciem gadiem jaunāki kļūsiet!!”, tā “ziņneši” sauca tautu uz svētkiem. Visus klātesošos svētku laukumā cienāja bez maksas ar garšīgu miežu putru, pankūkām ar dažādu ievārījumu, ar karstu tēju. Bērniem, kuri atnesa sev līdzi pankūkas uz svētkiem, bija iespēja pārdot tās speciāli tam atvēlētās vietās. Spēlēja jautra mūzika, kura sildīja tautu nelielā salā, un deva iespēju klātesošajiem ievingrināties deju solī.
Pasākuma laikā notika sporta stafetes – virves vilkšana, svaru bumbas celšana, “gaiļu cīņas”, lēkāšana maisos, vizināšanās ar ragavām. Sporta spēles organizēja pagasta sporta spēļu vadītājs Vladimirs Bohāns un Salienas vidusskolas sporta skolotāja Kristina Glagoļeva.
Bet, kādi ir Aizgavēņa svētki bez zirgu pajūgiem. Liels paldies pagasta zemniekiem Intai Zinkevičai un Ivanam Oļeņukam, kuri ar saviem mīluļiem, piedalījās jautrajā pasākumā, par bērnu prieku vizinoties skaisti noformētajos pajūgos un iespēju pabarot zirdziņus ar auzām.
Svētku kulminācija bija Aizgavēņa “lelles” sadedzināšana. Tā spilgti aizdegās, paņemot sev līdzi ziemu un sadega zem skaļi, draudzīgi teiktiem vārdiem: “Dedz, dedz spilgti un nenodziesti. Lai visi puteņi kopā aiziet…Lai putniņi dzied, lai debesis zilo, bet visas nelaimes, aukstums, slikts laiks, ziemas sals, asaras, – lai viss tas sadeg, ar dūmiem aizvējo! Dedz, dedz spilgti, un nenodziesti.”
Liela pateicība visiem, kuri piedalījās Aizgavēņa svētkos – Salienas vidusskolas pavārēm par garšīgo putru, Janīnai Fedorovičai, Irēnai Aļhimovičai, Regīnai Kožaronokai, Jeļenai Treiko par garšīgajām pankūkām.
Gaidām Jautros Aizgavēņa svētkus Centrāles ielā arī nākamgad!